Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdraví pojem

29. 6. 2009

Zdraví pojem

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. (Nově se zavádí duchovní rovina.)

(Healts is state of comlete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity.)

Pojem zdraví je chápán jako individuální pocit pohody (vyvážený tělesný, duševní, sociální a duchovní stav), optimální vztahy v užší komunitě i udržitelný stav přírody (světa). Na kvalitu zdraví má vliv chování, způsob života a jednání každého z nás, ale také zdraví komunity, v níž žijeme a pracujeme, i globální zdraví světa.

Propojením těchto tří rovin získává zdraví integrační charakter, který překračuje hranice medicíny a dotýká se kromě jiného také ekologie, psychologie, sociologie, pedagogiky. a umožňuje uplatnění nové preventivní strategie - podpory a ochrany zdraví.

Zdraví je považováno za základní lidskou hodnotu, která zásadně ovlivňuje kvalitu života (plnohodnotný život) od mládí až po stáří. Zdůrazňován je "celoživotní charakter ovlivňování zdraví". To znamená, že kvalita zdraví je zakládána především v dětství a dospívání (což je důležité si uvědomit ve vztahu k základnímu vzdělávání). V dospělosti pak jde převážně o rozumné využívání získaných vědomostí, o způsoby chování i jednání, které rozvíjejí či udržují optimální úrovně fyziologických a psychických hodnot i sociálních vztahů po co nejdelší dobu.